W dzisiejszych czasach zagubienie ludzi zatacza coraz szersze kręgi. Wiele osób nie wie co ma robić w życiu, czują się ograniczeni, zatrzaśnięci w jakiejś pułapce, błądzą i nie potrafią odnaleźć właściwego kierunku.  Często szukają pomocy na oślep, zaczynają podejmować różne praktyki typu wróżenie, szukanie szamanów czy magów i powierzają im swoje życie mając nadzieję na jakieś wskazówki odnośnie tego, co powinni robić, czym się zająć, jaką drogę podjąć. Prawie zawsze ich stan ducha się pogarsza po takich praktykach, a poczucie zatracenia siebie jeszcze bardziej się powiększa.

Wiem coś o tym. Sama wiele lat błądziłam i dopiero, gdy określiłam hierarchię fundamentalnych wartości zaczęłam podążać właściwą drogą. Obecnie w mojej pracy z ludźmi bardzo podkreślam fakt posiadania wartości i uporządkowania ich w jakąś hierarchię. Nie jest możliwym, by wszystko było najważniejsze, ani też by nic się nie liczyło. Takie skrajności zawsze są niebezpieczne. Należy odnaleźć swój złoty środek.

Dlaczego wartości są tak ważne?

Myślę, że nie muszę przytaczać definicji wartości. Sama nazwa wskazuje z czym mamy do czynienia. Natomiast o tym, jak ważne jest mieć wyznaczone swoje wartości już warto napisać. Obserwuję życie i widzę jak wiele osób żyje z dnia na dzień, jakoś intuicyjnie wiedzą co jest ważne w życiu, ale nie mają tego jasno określonego i w wielu sytuacjach postępują całkowicie wbrew sobie i temu co się dla nich liczy. Poniżej przedstawiam dlaczego warto zatroszczyć się o hierarchię życiowych wartości.

wartosci

Bez wartości trudno jest określić swoje cele, uporządkować życie, podjąć pracę nad sobą, mieć silną wewnętrzną motywację czy określić ważność swoich potrzeb, działań i postępowania. Od stuleci ludzie kierujący się wartościami w życiu osiągali sukcesy, pokonywali najgorsze przeszkody, dokonywali wielkich czynów i dzieł, mieli odwagę by realizować swoje marzenia.

[tx_heading style=”default” heading_text=”Podział wartości” tag=”h1″ size=”30″ margin=”24″ align=”center”]

Teraz podam Wam kilka informacji na temat wartości. Możemy je podzielić na wartości fundamentalne oraz czasowe, deklarowane oraz realizowane.

Wartości fundamentalne nie zmieniają się przez większość naszego życia. Raz świadomie obrane są podstawą do budowania naszych działań, wyznaczania celów, podejmowania decyzji i pomagają ukierunkować nasze życie. Od nas zależy co obierzemy za podstawowe wartości. Ważnym jest tutaj wierność wyborowi i tkwienie w nim. Np. taką wartością może być wiara umocniona po nawróceniu. Wcześniej ktoś miał w jakiś sposób narzucane chodzenie do kościoła, więc buntował się przeciw temu, ale w pewnym momencie życia nawrócił się i obrał wiarę, jako swoją fundamentalną wartość. To była jego świadoma i wolna decyzja.

Do wartości czasowych zaliczamy te wpajane nam od dziecka przez nasze autorytety, rodziców, nauczycieli, grupę rówieśniczą. Generalnie dorastając część z nich odrzucamy jako nie nasze lub takie z którymi się nie zgadzamy lub nie są dla nas ważne. Czasowe wartości towarzyszą nam w życiu przez jakiś okres. Mogą też być obrane przez nas, ale wraz z dojrzewaniem zmieniamy się i mogą się również zmienić nasze wartości. Np. Dla kogoś w okresie studiów wartością była zabawa, ale po skończeniu studiów poważnieje i obecnie dla niego wartością będzie ognisko domowe.

Wartości deklarowane jest to wszystko, co twierdzimy, że ma dla nas wartość, ale kiedy stanie się wprawdzie okazuje się, że ten człowiek żyje niezgodnie ze swoimi wartościami. Np. Ktoś deklaruje, że dla niego wartością jest prawda, a przy najbliższej okazji kłamie bez oporów.

Wartości realizowane są przeciwieństwem do deklarowanych. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem bez podstępu, który uznając jakąś wartość postępuję zgodnie z jej wytycznymi. Np. Jeśli twierdzi, że jest uczciwy to nie będzie kradł, ale również nie będzie jeździł bez biletu. Także postępowanie wbrew swoim wartościom będzie powodowało u niego ból i cierpienie, a także wyrzuty sumienia, nie będzie się z tym dobrze czuł, że łamie swoje życiowe wytyczne.

[tx_heading style=”default” heading_text=”Kodeks wartości” tag=”h1″ size=”30″ margin=”24″ align=”center”]

Wartości mogą przybrać formę zbioru zasad postępowania, którymi ktoś będzie się posługiwać. Gdy już określimy to co dla nas jest najważniejsze stworzenie swojego wewnętrznego kodeksu postępowania o wiele ułatwi nam życiowe dylematy. Oczywiście będą sytuacje, w których dana zasada zostanie przez nas przewartościowana na rzecz wyższego i szlachetniejszego celu. Proszę mnie tutaj dobrze zrozumieć. Nie mam na myśli wytwarzanie sztucznych praw i obowiązków wobec samych siebie, ale o ułożenie zasad postępowania spójnych z naszą tożsamością i tym, co uznajemy za dobre dla nas samych. Mówimy tutaj cały czas o osobistym systemie wartości.

kamienie

Po co nam taki kodeks wartości?

Posiadanie swoich zasad, a co najważniejsze przestrzeganie ich niezależnie od sytuacji przynosi wiele korzyści, choć niejednokrotnie może nas kosztować równie wiele wysiłku. Podam przykładowe korzyści posiadania swojego wewnętrznego kodeksu:

 • podejmowanie decyzji bez wątpliwości
 • odwaga życia w zgodzie z samym sobą
 • szacunek innych ludzi
 • wytrwałość
 • samodyscyplina
 • hart ducha
 • odwaga
 • wolne sumienia
 • poczucie szczęścia
 • brak ciężaru podwójnego życia
 • przejrzystość i szczerość

Podałam tylko niektóre, które przyszły mi na myśl. Kiedyś miałam duży lęk do przyznawania się, że jestem osobą wierzącą, bo kilka razy spotkałam się z agresywnymi zachowaniami. Jednak pozbyłam się tego lęku kiedy zaczęłam otwarcie o tym mówić, a ludzie zamiast przede mną uciekać najpierw zaczęli pytać, trochę się dziwili, potem szanowali mój wybór i ostatecznie poznając mnie lepiej w pełni akceptowali to. I mam do tej pory wśród swoich znajomych za równo osoby niewierzące, jak również wierzące w Boga, ale należące do innego kościoła np. protestanckiego.

Wiem, że posiadania uporządkowanych wartości i postępowanie wobec własnego wewnętrznego kodeksu daje poczucie prawdziwej wolności i spokoju serca, a co najważniejsze czyni nas ludźmi uporządkowanymi, godnymi zaufania i szacunku, pełnymi wewnętrznej dyscypliny i silnymi w realizacji swoich celów. Be posiadania prawdziwego kręgosłupa moralnego i silnej woli będziemy chwiać się na boki albo pozwalać na to, by miotano nami, jak chorągiewkami na wietrze.

Jak chcesz traktować siebie i jak chcesz by Cię traktowano?

Odpowiedź jest głęboko w Twoim sercu. Wydobądź ją na zewnątrz i poczuj wolność i radość.