Lidia L.C./ Rozwój duchowy

Listopad jest poświęcony w sposób szczególny modlitwom za dusze w czyśćcu cierpiące. W „Zaduszki” odwiedza się cmentarze i wspomina zmarłych. Świecenie lampek na grobach jest piękną i zalecaną tradycją. Jednak mało kto pamięta o tym, że za dusze w czyśćcu cierpiące należy się modlić nieustannie. Nie tylko raz w roku.

Modlitwa za zmarłych uczynkiem miłosierdzia

Jednym z uczynków miłosierdzia względem duszy jest modlitwa za zmarłych. Dlaczego jest tak ważna? Dusza, która przeszła z życia ziemskiego do rzeczywistości niebiańskiej, podlega najpierw sądowi szczegółowemu. Wtedy Bóg, Sędzia sprawiedliwy, wydaje na nią wyrok zgodny z uczynkami, jakie dusza wykonała w ciągu życia. Jeśli zdążyła się całkowicie oczyścić (np. poprzez cierpienia choroby śmiertelnej) i odpokutować swoje winy jeszcze na ziemi, to pójdzie bezpośrednio do Królestwa Niebieskiego. Jeśli jednak nosi na sobie skazy to musi przejść etap oczyszczenia w czyśćcu. Jeśli całkowicie wyrzekła się Boga, walczyła przeciw Niemu i żyła w całkowitym złu, a do tego nie chciała przyjąć ostatniej deski ratunku, jaką jest Boże Miłosierdzie, to niestety czeka ją kara wiecznego potępienia w czeluściach piekła. I nie piszę tego, by kogoś wystraszyć, bo Boże Miłosierdzie jest bez granic, ale trzeba mieć tego świadomość, że piekło naprawdę istnieje.

Dusze w czyśćcu przeżywają straszne cierpienia i boleści. Każda dusza tak, jak grzeszyła, tak będzie pokutować i też wyznaczoną ilość czasu. Czasami mogą to być tylko minuty, a czasami całe lata. Największe cierpienie tych dusz to fakt, że przy sądzie szczegółowym miały możliwość poznać Miłość Boga i Jego niewysłowione majestat i piękno w całej prawdzie. W czyśćcu są oddzielone od Boga, więc usychają z tęsknoty za Nim. Pomimo, że cierpią nie są wstanie w żaden sposób skrócić swoich mąk. Dodatkowo modlą się w tym czasie bardzo żarliwie i ich modlitwy również nie przynoszą im ulgi. Jedynie ludzie na ziemi mogą pomóc tym duszom. Skąd o tym wiemy? Z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła oraz ze świadectwa świętych, którzy mieli dar kontaktu z duszami czyśćcowymi.

O tym jak uniknąć czyśćca pisałam tutaj »»
Wszystkich Świętych

Jak pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym?

Tutaj podam w punktach najważniejsze praktyki, które sprawiają ulgę cierpiącej duszy zmarłego. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że łatwo się litować i współczuć człowiekowi, który na naszych oczach przeżywa jakieś cierpienie, chorobę, boleść, a o wiele trudniej uświadomić sobie, że nasi bliscy, którzy już odeszli do Pana wciąż potrzebują naszej pomocy.

Praktyki pomagające zmarłym

Warunki skuteczności tych praktyk

 • zamówienie Mszy Świętej za konkretnego zmarłego
 • wzbudzenie intencji na początku Mszy: za dusze w czyśćcu cierpiące
 • przyjęcie Komunii Świętej w tej intencji
 • ofiarowanie własnych cierpień w tej intencji
 • modlitwy
 • umartwienia
 • posty
 • jałmużna
 • odpusty
 • strzepywanie kilku kropel wody święconej po przeżegnaniu się tzw. dawanie duszom wody czyśćcowej
 • każdy akt miłości ofiarowany za dusze ma wartość, nawet zapalona lampka
 • przebaczenie wszelkich uraz, jakie się miało do zmarłego

 • stan łaski uświęcającej, co za tym idzie częsta spowiedź i unikanie grzechów
 • odpowiednia intencja i jej czystość (np. szczera chęć pomocy duszom, a nie oczekiwanie, że dusze się odwdzięczą)
 • wzbudzanie miłości ku duszom
 • cierpliwe i dobrowolne znoszenie cierpień
 • dobrowolność czynów ofiarowanych za dusze
 • warto się skupiać i pobożnie przeżywać Eucharystię

Najważniejsza jest Msza Święta, gdyż jest Ofiarą samego Jezusa Chrystusa złożoną dla odkupienia ludzkości. Szczególną wartość dla dusz ma Eucharystia, w której wierny uczestniczy pobożnie i jest sprawowana w dzień powszedni, gdyż jest nieobowiązkowa, a tym samym jeszcze milsza Bogu. Pobożne uczestniczenie w Mszy Świętej i ofiarowanie jej za duszę często całkowicie wyzwala ją z czyśćca. Poza tym uczestnictwo w Mszy Świętej ze skupieniem i pobożnością sprawia, że człowiek się uświęca. Wniosek z tego, że mamy tu do czynienia z dobrem obopólnym, za równo dla człowieka uczestniczącego we Mszy Świętej, jak i duszy, za którą Msza Święta jest sprawowana.

Post, umartwienia i modlitwa też mają wielką moc przed Bogiem, by ubłagać Jego Miłosierdzia dla dusz. Szczególnie te modlitwy, które odnoszą się do Jezusa i Maryi. Św. Faustyna napisała w swoim dzienniczku, że Maryja przychodziła do czyśćca, by zabierać dusze do Królestwa Niebieskiego. Dlatego warto odmawiać Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze każdego dnia i tym samym skracać ich męki. Dusze czyśćcowe są potem bardzo wdzięczne i wstawiają się przed Bogiem za osobę, która przyczyniła się do szybszego ich wyjścia z miejsca oczyszczenia.

Przykładowe modlitwy i odpusty za dusze w czyśćcu cierpiące

Warunki uzyskania odpustu zupełnego

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • Różaniec Święty
 • Zdrowaś Maryjo odmawiane w Różańcu z dodatkowym wezwaniem:
  Zdrowaś Maryjo (…), Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi i rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen
 • Inne Koronki znajdziesz na stronie poniżej
  »»  Różańce i Koronki
 • Odpusty i wszystko na ich temat znajdziesz na tych dwóch stronach:
  »» Odpusty w Kościele
  »» Prawie wszystko o odpustach
 • „Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
 • Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
 • Przyjęcie Komunii świętej
 • Odmówienie modlitwy (np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
 • Wykonanie czynności związanej z odpustem”

Warunki zostały zacytowane z tej strony internetowej

»» Brewiarz.pl

Teraz od 1 do 8 listopada jest możliwość uzyskania odpustu całkowitego za nabożne odwiedzenie cmentarza. Warto skorzystać z tej sposobności i podarować w ten sposób prezent swoim bliskim zmarłym. Odpusty są formą objawienia Miłosierdzia Bożego, gdyż są odpuszczeniem kary za grzechy już wybaczone. Na Spowiedzi Bóg w swoim miłosierdziu przebacza grzechy, ale ich skutki trwają, dlatego należy podejmować pokutę. Z tego też faktu wynika ten, że jak ktoś tego nie zrobi za życia czeka go to po śmierci. Dlatego zachęca się wiernych, by korzystali z odpustów. Nie jest łatwo uzyskać odpust zupełny, gdyż mało kto jest tak naprawdę wolny od przywiązania do grzechów. Za to możemy otrzymywać odpusty cząstkowe, które przynajmniej zmniejszają karę i czas spędzenia w „miejscu między niebem, a piekłem”.

A na koniec mała anegdota, bo kto wytrwa do końca… 😉

Któregoś dnia chciałam zmiksować ususzoną papryczkę Chili. Pokroiłam ją w kawałeczki, wyczyściłam z pestek i wrzuciłam do blendera. Niestety nie umyłam dokładnie rąk i przy wydmuchiwaniu nosa jakiś pył z papryczki dostał mi się do środka. Najpierw chciałam umyć twarz, ale byłam pomalowana. Wiedziałam, że w tym dniu miałam mieć obiad z mężem poza domem i nie będę miała kiedy ponownie nałożyć makijażu. Ostatecznie ofiarowałam ten ból za biedne duszyczki czyśćcowe. A że to nos, to pikantność przyprawy dostała mi się do ust i gardła. Ten ogień i pieczenie! Co za ból! Teraz lepiej rozumiem określenie: „Ochłodzić męki czyśćcowe”. Szczerze, gdy sobie uświadomiłam, że po śmierci może mnie czekać takie „przejście jakby przez ogień” to ja chcę być święta i iść prosto do Nieba! Nawet jeśli oznacza to cierpienie i oczyszczanie tu na ziemi. Amen.

Share this Post